Waar wij voor staan

In het onderwijs op de Willibrordusschool streven we na dat kinderen zich ontwikkelen tot evenwichtige gelukkige mensen, die goed voorbereid zijn om straks hun plek in de maatschappij in te nemen.

  • Dit betekent dat we aandacht hebben voor de brede ontwikkeling van kinderen (hoofd, hart en handen).
  • Dit betekent dat we aandacht hebben voor 21ste -eeuwse vaardigheden.
  • Dit betekent dat we veel aandacht hebben voor de sociale vaardigheden.
  • Dit betekent dat we aandacht hebben voor burgerschapsvorming en kinderen voorbereiden op het leven in een multiculturele wereld.
  • Dit betekent dat we op sociaal, cognitief en lichamelijk gebied aansluiten bij wat kinderen kunnen en van daaruit het optimale ontwikkelingsresultaat nastreven.
  • Dit betekent dat we willen samenwerken met de voorschool (peuterspeelzaal en kinderopvang) en het voortgezet onderwijs om te werken aan een doorgaande ontwikkelingslijn voor onze kinderen.
  • Dit betekent dat we aansluiting zoeken bij maatschappelijke initiatieven die het onderwijs kunnen versterken zoals b.v. Brainport
  • Dit betekent dat we samen met de ouders (als eerst verantwoordelijke), willen werken aan de opvoeding van de kinderen.