Eigentijds leren

Het onderwijs is al jaren volop in beweging, de ene onderwijsvernieuwing is nog niet ingevoerd of de volgende staat al weer klaar. Maar als men even een stapje terugdoet en dit objectief bekijkt, dan zijn deze veranderingen niet echt wezenlijk. Er wordt niet echt iets vernieuwd. Het gaat steeds om het aanpassen en oprekken van hetzelfde procedé.

Wij zijn op school tot de conclusie gekomen, dat de wereld om ons heen zo snel verandert, dat het tijd wordt voor fundamentele aanpassingen. Aanpassingen waarbij het gebruik van de vele mogelijkheden van ICT onontbeerlijk is. BETER ONDERWIJS VOOR MEER KINDEREN DOOR HET TOEPASSEN VAN MODERNE MIDDELEN.

Essentieel voor onze visie op onderwijs is, dat leren zich niet meer tot de muren van de school beperkt, maar dat leren op ieder moment van de dag, waar ook ter wereld plaats moet kunnen vinden. Daarom zullen steeds meer “papieren” methodes in de loop van de tijd vervangen worden door web-based methodes. Hiervoor is het nodig dat ieder kind toegang heeft tot het internet. Daarom heeft de school flink geïnvesteerd in WIFI en tablets.

Het scherm is een vervanger van het leerboek, maar dan met meer slimme en uitdagende mogelijkheden, waardoor kinderen meer eigen keuzes kunnen maken en meer de baas worden van hun eigen leerproces. Dit stimuleert de betrokkenheid en de eigen verantwoordelijkheid van de kinderen. Een stuk van de instructie en veel van het begeleid inoefenen kan worden overgenomen door het programma. Zo krijgt de leerkracht de handen vrij om kinderen te helpen die hem/haar echt nodig hebben.

Maar, zitten uw kinderen op onze school niets anders meer te doen, dan de hele dag alleen naar een beeldscherm staren? ZEKER NIET!

Creativiteit, lezen, samenwerking, handelend leren en sport en beweging blijven belangrijk, en worden in de toekomst nog veel belangrijker.

Mediawijsheid
Wij leven in een maatschappij waarin media een belangrijke rol spelen. Radio, tv, krant, maar ook nieuwe media zoals Social Media en internet op tablets en smartphones zijn niet meer weg te denken. Niet alleen wij, maar ook onze kinderen krijgen hier dagelijks mee te maken.

Op onze school besteden we aandacht aan mediawijsheid in de groepen, om onze kinderen hier bewust en kritisch mee te leren omgaan. Dat doen we al tijdens de lessen zaakvakken, als kinderen informatiebronnen moeten raadplegen. Welke informatie is betrouwbaar en hoe kun je de juiste informatie filteren? In de bovenbouwgroepen wordt er eveneens aandacht besteed aan het omgaan met sociale media.

Via de media horen we ook over thema's als cyberpesten, online privacy en gamen. Welke apps zijn handig om op school en thuis te gebruiken? Hoe kunnen kinderen omgaan met alle beelden die via de media gedeeld worden?

Op onze school wordt hier (naast reguliere lessen en aandacht voor de actualiteit) extra aandacht aan besteed tijdens de nationale Week van de Mediawijsheid. Dat doen we in alle groepen. We beschikken dan ook over moderne middelen en hebben de expertise van een gecertificeerd Nationaal Mediacoach in huis om deze lessen en projecten vorm te kunnen geven. 

Meer informatie over mediawijsheid is o.a. te vinden op www.mijnkindonline.nl.