Da Vinci Groep

Elk kind is anders en elk kind leert op een andere manier. Veel kinderen hebben genoeg aan de normale lesstof, maar er is ook een groep die wat meer nodig hebben, wat extra uitdaging, wat diepgaandere leerstof. Daarvoor hebben de scholen van het Cluster Deurne Noord de Da Vinci groep in het leven geroepen. Meer- en hoogbegaafde Kinderen uit de groepen 5/6 of de groepen 7/8 van de clusterscholen komen een dagdeel in de week bij elkaar en krijgen een onderwijsprogramma wat beter past bij hun mogelijkheden.

De kinderen werken aan uitdagende opdrachten, maar vooral ook aan allerlei vaardigheden, die met Leren Leren te maken hebben.  Want veel van deze kinderen hebben door hun slimheid nooit geleerd om echt te leren, om moeite te moeten doen om zich kennis eigen te maken.

Zij worden gestimuleerd om kritisch en creatief te denken; ook het presenteren van gemaakte opdrachten hoort daarbij. We willen de talenten van deze kinderen laten zien! De opzet van de Da-Vinci is zo, dat de kinderen op hun eigen school vervolgens verder moeten gaan met de opdrachten die ze tijdens de Da-Vinci ochtend of middag gekregen hebben.