Cluster Deurne-Noord

De scholen van Prodas zijn verdeeld in 4 clusters; Cluster Someren, Cluster Asten, Cluster Deurne-Zuid en cluster Deurne-Noord. Onze school vormt samen met de Tijl Uilenspiegel, de Gerardusschool, d’n Heiakker en de Piramide het cluster Deurne-Noord. De bedoeling van de clusters is om door onderlinge samenwerking en een optimale inzet van kennis, mensen en middelen een rijk en gevarieerd onderwijsaanbod te bieden, waar plek is voor ieder kind.