Brainport

Een ander aspect van toekomstbestendig onderwijs in het belang van leren in een betekenisvolle context. Daarom is het belangrijk een brug slaat tussen onderwijs en bedrijfsleven, waarbij technologie centraal staat. Het gaat om technologie die niet alleen zorgt voor een sterke economie en nieuwe ontwikkelingen, maar ook oplossingen biedt voor maatschappelijke vraagstukken. Daarom is onze school vol overtuiging in Brainport gestapt.

Onze regio wordt gekenmerkt door de kennisintensieve maakindustrie en de innovaties die hier hun oorsprong hebben. Van leerlingen die opgroeien in deze regio (en daarna mogelijk gaan studeren aan TU Eindhoven of Fontys) is aangetoond dat zij na hun studie grotendeels ook in deze regio komen te werken en wonen. Daarom is het belangrijk een sterke regio te vormen die een brug slaat tussen onderwijs en bedrijfsleven, waarbij technologie centraal staat. Het gaat om technologie die niet alleen zorgt voor een sterke economie en nieuwe ontwikkelingen, maar ook oplossingen biedt voor maatschappelijke vraagstukken. Door leerlingen kennis te laten maken met de innovatieve bedrijven - passend bij de contextrijke leeromgeving - weten zij wat de regio te bieden heeft.

Momenteel zijn wij aspirant Brainport school. Dat houdt in dat het onderwijs op de Willibrordusschool gericht is op de pijlers van Brainport.

“Onderwijs staat voor een steeds groter wordende uitdaging. In toenemende mate is de toekomst waarop we leerlingen voorbereiden onduidelijk. De Brainport Scholen werken gezamenlijk aan antwoorden op deze uitdaging door

 

onderwijsinnovaties te ontwikkelen en uit te wisselen. Dit doen zij op basis van vijf pijlers. Deze pijlers worden - op verzoek van de besturen van het primair onderwijs in de regio - onderbouwd aan de hand van belangrijke ontwikkelingen in de maatschappij en op de arbeidsmarkt. Hierbij zijn de perspectieven van het bedrijfsleven, de overheid en de maatschappij meegenomen. Dit helpt de scholen om de pijlers scherper te krijgen en door de pijlers meer kleur te geven, zijn ze ook meer herkenbaar voor partners die scholen willen helpen bij de uitdaging waar zij voor staan.

Leerlingen voorbereiden op de toekomst houdt in dat zij handvatten hebben om, als deelnemers aan de maatschappij, een goed leven te kunnen leiden. Ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en maatschappelijke ontwikkelingen beïnvloeden in sterke mate hoe de wereld waar leerlingen zich in bewegen eruit ziet en of zij een zinvolle invulling aan hun leven kunnen geven. Daarnaast is het een gezamenlijke uitdaging voor scholen, overheid en het bedrijfsleven om te zorgen voor een sterk ecosysteem waar onderwijs een belangrijke bijdrage aan levert.” 

De 5 pijlers van Brainport:

 

1/5