Verlofaanvraag

Als u voor uw kinderen verlof aan wilt vragen, kan dat met de formulieren hieronder. Welk formulier u nodig heeft hangt af van de aard van het verlof. Wanneer het gaat om verlof vanwege bijzondere omstandigheden, vult u het formulier “kort buitengewoon verlof” in. Wanneer u vakantieverlof buiten de schoolvakanties wilt aanvragen, kiest u het formulier “vakantieverlof”.
Het formulier moet volledig ingevuld en ondertekend ingediend worden bij de directeur, Harrie Berkers. Hij is de enige die bevoegd is om, eventueel in overleg met de leerplichtambtenaar van de gemeente, verlof te verlenen. De toekenning of afwijzing van het verlof wordt u altijd schriftelijk via de mail meegedeeld.

Verlof is aan strenge regels gebonden, lees daarom altijd voor u verlof aanvraagt de “richtlijnen voor verlof” door. U kunt de formulieren ook op school opvragen bij de conciërge

Richtlijnen verlof Kort buitengewoon verlof Vakantieverlof buiten schoolvakantie