Schoolinformatiebrochure

Onze schoolgids geeft algemene informatie over ons onderwijs. De praktische “veranderlijke” informatie  publiceren we ieder jaar in een handzame brochure. Deze staat in de boekenkast van het Ouderportaal. Ouders kunnen ervoor kiezen om de informatie online te lezen of hem te printen. Dat geldt overigens ook voor onze schoolkalender, die u daar ook vindt.  

Informatiegids 2020-2021 Schoolkalender 2020-2021