Opvoedondersteuner

Heeft u vragen over het opvoeden en opgroeien van uw kind(eren)? U kunt dan voor advies terecht bij opvoedondersteuner Hélène Kamphuis. Zij is werkzaam bij Centrum voor Jeugd en Gezin Deurne.

De term opvoedondersteuner is mogelijk nieuw voor u. Vanaf januari 2015 zijn de gemeenten landelijk verantwoordelijk voor de jeugdzorg; de transitie jeugdzorg.

De gemeenten maken van de gelegenheid gebruik om de zorg rondom gezinnen en kinderen te verbeteren. Ze willen de zorg dichtbij huis organiseren zodat deze toegankelijker en beter bereikbaar wordt voor ouders.

Wanneer ouders of jeugdigen problemen ondervinden bij het opvoeden en opgroeien, kunnen zij terecht bij de opvoedondersteuner. De opvoedondersteuners zijn aanwezig op plekken waar ouders en jeugdigen al regelmatig komen, zoals in dit geval de school, maar dit kan bijvoorbeeld ook zijn op het consultatiebureau, peuterspeelzalen of kinderdagverblijven.

U kunt contact opnemen met Hélène om een afspraak met haar te maken:
e-mail: helene.kamphuis@opvoedondersteunerdeurne.nl
telefoonnummer: 0493 - 352500 of 06 - 34164955.