Bekostiging van het onderwijs

Kleinere klassen, vakdocenten, gespecialiseerde leerkrachten, andere methodieken en materialen maken het onderwijs op de Leo-afdeling duurder dan het reguliere onderwijs. Dat betekent dat ons schoolbestuur Prodas extra investeert in deze vorm van onderwijs. Toch kan het Leo-onderwijs nog niet bestaan zonder sponsoring door derden. Die sponsoring gebeurt door de oudervereniging Parentes. Een van de elementen van deze sponsoring is een vrijwillige ouderbijdrage. U leest hier meer over op de site van Parentes. 
Parentes sponsort ons bestuur, het bestuur sluist deze gelden door naar het Leo-onderwijs.
Of u als ouder wel of niet deelneemt aan de vrijwillige ouderbijdrage, heeft geen enkele invloed op het al dan niet aannemen van uw kind op de Leo-afdeling. Wij weten niet welke ouders wel of niet bijdragen en we willen dat ook niet weten. Wij kijken alleen of uw kind voldoet aan de toelatingscriteria.

Naar Parentes