Leo afdeling

Meer-en hoogbegaafde kinderen hebben een andere onderwijsbehoefte dan de meeste kinderen. Voor hen heeft stichting Prodas, ondersteund door oudervereniging Parentes, het voltijd LEO-onderwijs. In de vijf LEO-klassen krijgen inmiddels ca. 90 hoogbegaafde kinderen onderwijs dat past bij hun manier van leren. Er wordt lesgegeven aan de groepen 2 t/m 8, op basisschool Sint Willibrordus in Deurne. Met 5 groepen van maximaal 20 leerlingen is de LEO-afdeling de afgelopen jaren gegroeid tot een school binnen de school.

Het voltijd onderwijs voor hoogbegaafde kinderen maakt onderdeel uit van het een gevarieerd aanbod van zorg dat door stichting Prodas wordt aangeboden. Er is geïnvesteerd in de deskundigheid van leerkrachten en een goed instrument om de signalen van hoogbegaafdheid bij kinderen te herkennen. Inmiddels zijn we een aantal jaren verder en heeft zich binnen ons bestuur een aanbod van zorg op vier niveaus gevormd. Dit continuüm is geen vast gegeven. Het ontwikkelt zich nog steeds verder.

Uitgangspunten LEO onderwijs Onze missie

De primaire zorg voor deze groep kinderen begint in de reguliere groep; denk hierbij aan het aanbieden van uitdagend materiaal en het begeleiden vanuit het eigen leerproces. Blijkt dit niet voldoende te zijn, dan kunnen kinderen vanaf groep 4 gebruik maken van één van de drie bovenschoolse plusklassen die in 2011 opgestart zijn. Er is een groep hoogbegaafde leerlingen waarvoor dit aanbod niet voldoende is; er kan dan overwogen worden of een overstap naar de Leo-afdeling een optie is. 

De LEO-afdeling is bedoeld voor hoogbegaafde kinderen die vastgelopen zijn in het reguliere systeem of dreigen vast te lopen. Aanmelding vindt plaats door ouders en/of school van herkomst. In toenemende mate worden kinderen aangemeld die naast deze primaire problematiek nog andere bijzondere ondersteuningsbehoeften hebben. Uitgangspunt voor aanname is dat hoogbegaafdheid leidend is, de secundaire problematiek moet verminderen of verdwijnen wanneer kinderen onderwijs krijgen dat aansluit bij hun begaafdheid. 

Onze LEO-afdeling heeft inmiddels een regionale functie. Naast leerlingen uit het voedingsgebied van Prodas, komen de leerlingen ook uit de gehele regio.

Lees meer

Voor meer informatie kun je terecht bij onze coördinator voor het hoogbegaafdenonderwijs Anne Koolen of je belt buiten lestijden om met school 0493-312660. Bekijk bovendien hieronder onze mini documentaire over het LEO-onderwijs dat wij aanbieden!