Theatershow

In het bijzonder wordt op onze school aandacht besteed aan de show aan het einde van groep 8. De afgelopen jaren is de show opgevoerd in het Cultuurcentrum van Deurne. Een bijzondere ervaring voor de leerlingen maar ook voor het publiek. In samenwerking met dansscholen en andere externen, wordt een grote show opgevoerd, waarin de talenten van de kinderen naar voren komen. Muziek, dans, acrobatiek en toneel in combinatie met moderne video- en theatertechnieken.


Speciaal aan deze show is de samenwerking met ouders, maar vooral de manier waarop ingezet wordt op ieders kwaliteit. Vanuit een specifieke kijk op de leerlingen wordt de show samengesteld. Alle kinderen hebben de kans hun talenten te laten zien!