Creatieve middag

Elke donderdagmiddag hebben we in de groepen 5 t/m 8 een creatieve middag. Dat betekent dat deze groepen twee keer een uur aan de slag gaan met muziek, tekenen, handvaardigheid maar ook de vakken mediawijsheid, techniek, dans en drama krijgen een plek. De vakken rouleren gedurende het jaar. Bijvoorbeeld: de leerlingen van groep 5/6 volgen de eerste periode tekenen en muziek en de tweede periode muziek en handvaardigheid. De kinderen wisselen die middag van lokaal en leerkracht. We werken met blokken van 6 tot 8 weken. We sluiten elk blok af met een presentatie voor alle kinderen, ouders en andere belangstellenden (zoals opa's en oma's). In de kalender ziet u wanneer u de werkstukken of optredens van de kinderen kunt komen bewonderen. Ook in de groepen 1 t/m 4 besteden we veel aandacht aan de creatieve vakken.

Cultuur

Als school zetten wij in op cultuureducatie. Vanuit de werkgroep culturele vorming worden activiteiten georganiseerd voor alle groepen. Denkt u hierbij aan een dansvoorstelling, een toneelstuk, of een workshop percussie. Wij houden u op de hoogte over de invulling van deze activiteiten.